Onderzoek Warme Overdracht

Klik hier om een afspraak te maken voor een interview. Of stuur me een mail als je nog vragen hebt: a.kroes@fontys.nl

(meer informatie onder de video)

Ik werk als docent en onderzoeker bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO). Dit schooljaar (2023-2024) doe ik onderzoek naar de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Dit is een heel belangrijk scharnierpunt in de schoolloopbanen van kinderen. Er is daarom veel aandacht voor dit belangrijke moment, bijvoorbeeld vanuit de overheid en het landelijk expertisecentrum PO-VO (LEPOVO). Ik werk bij dit onderzoek samen met het expertisecentrum.

Ik wil onderzoeken hoe de overgang op verschillende plekken verloopt en hoe onderwijsprofessionals die overgang ervaren. Ik zal daarbij inzoomen op de warme overdracht. Dit is alle informatieoverdracht over leerlingen die plaatsvindt tussen basisscholen en middelbare scholen, náást het onderwijskundig rapport. Vrijwel alle scholen doen aan een warme overdracht. Omdat er geen regels en richtlijnen voor zijn, gebeurt dit op heel veel verschillende manieren. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de warme overdracht. Ik wil graag weten hoe onderwijsprofessionals tegen de overdracht aankijken. Waarom is er een warme overdracht? Hoe verloopt het proces? Waar loop je tegenaan en waar ben je trots op?

Werk je in het PO of VO in Nederland en ben je betrokken bij de overgang? Dan wil ik je graag interviewen! Je helpt me enorm met je deelname.

Het interview duurt maximaal 60 minuten en vindt plaats via Teams, in maart/april 2024. Na het onderzoek krijg je een verslag van de resultaten. Verder wordt het onderzoek ingezet om het onderwijs binnen en buiten Fontys te verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek worden ook door LEPOVO gebruikt om hun aanbod aan te vullen.

Je gegevens worden geanonimiseerd en veilig opgeslagen.

Je kan via deze link een afspraak maken: klik hier.
Heb je nog vragen of mail je liever over een afspraak? a.kroes@fontys.nl