Categories
nieuws transgender

Cisgender-Hetero Witte Emancipatiemonitor

Sinds het jaar 2000 publiceert het CBS elk jaar de Emancipatormonitor, hierin staan gegevens die verband houden met vrouwenemancipatie. De monitor van het jaar 2022 is net gepubliceerd. Maar waar zijn de LHBTIQ+’ers? En hoe zit het met etniciteit? In de emancipatiemonitor kunnen we lezen over sekse(on)gelijkheid binnen verschillende onderwerpen, zoals school, inkomen, gezondheid, en […]

Categories
nieuws transgender

Welzijn van LHBTIQ+ jongeren (vervolg)

In december schreef ik over een onderzoeksrapport van het SCP over het welzijn van LHB-jongeren. Je kan het bericht hier teruglezen. Ik vroeg me af waarom het SCP in hun rapport het over LHB-jongeren had. Waar waren de andere letters van LHBTIQ+ gebleven? Uit het onderzoeksrapport bleek dat het SCP niet over data beschikte over […]