Categories
nieuws seksuele vorming

Meer aandacht voor seksuele vorming

Vandaag op Valentijnsdag is de Week van de Liefde gestart. Deze projectweek is een initiatief van Rutgers en SOA Aids Nederland. Het uiteindelijke doel van de week is om scholen te helpen om structureel aandacht te besteden aan onderwerpen rond seksualiteit. Lees hier meer over de Week van de Liefde.

In nieuwsberichten rond de Week van de Liefde wordt verteld dat de meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs vinden dat er op school meer aandacht moet zijn voor seksuele vorming. Ook zou seksuele vorming volgens de deelnemers verplicht moeten zijn in de bovenbouw (lees meer bij de NOS en Rutgers). Uit een onderzoek onder vakdocenten komt naar voren dat een aanzienlijk deel vindt dat er thema’s onderbelicht blijven; zoals seksueel plezier, wederzijdse instemming, seksueel grensoverschrijdend gedrag, en veiligheid in relatie tot seks en het internet.

Afgelopen weken was er veel nieuws over seksueel en relationeel grensoverschrijdend gedrag bij onder andere The Voice of Holland, Ajax, VPRO, PvdA en Lil Kleine. Het is het niet ondenkbaar dat in een nieuw onderzoek nu nog meer docenten zouden aangeven dat er niet voldoende aandacht voor dit onderwerp is. Het is duidelijk dat dit belangrijke thema’s zijn.

Seksuele vorming, met daarbij expliciete aandacht voor seksuele diversiteit, is al ruim 9 jaar een verplicht onderdeel van de kerndoelen voor het onderwijs. De kerndoelen zijn wettelijke kaders voor de onderwijsinhoud, ontwikkeld door SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Ze beschrijven wat kinderen op school moeten leren. Er zijn in totaal 53 kerndoelen voor het basisonderwijs en 58 voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor de bovenbouw verschillen de kerndoelen per onderwijsniveau. Er zijn ook aparte kerndoelen voor het speciaal onderwijs. In de kerndoelen staat bijvoorbeeld beschreven wat een kind aan het zou moeten leren op het gebied van rekenen. Zo wordt in doel 28 beschreven wat de doelen zijn voor schattend tellen en rekenen. Voor vier leeftijdsgroepen wordt beschreven wat kinderen zouden moeten kunnen, met daarbij concrete voorbeelden van wat de leerling en de leerkracht doen.

Voor seksuele vorming wordt een inhoudslijn beschreven, maar een uitwerking is er niet. Op de website van de SLO staat:

N.B. De onderdelen seksualiteit, welzijn en seksuele rechten, sociale en culturele invloeden zijn behalve de inhoudslijn niet verder uitgewerkt.

Voor de onderbouw van de middelbare school wordt er wel een en ander uitgelegd, voornamelijk voor het vak Biologie. Het gekke is dat het daar valt onder het kopje voortplanting.

Niet gek dat Rutgers daarom oproept tot een betere uitwerking van seksuele vorming in concrete kerndoelen:

Hopelijk komt er in het nieuwe curriculum beter uitgewerkte en structurele aandacht voor seksuele vorming, met aandacht voor seksuele diversiteit, relaties, grensoverschrijdend gedrag, en alle andere thema’s die zo belangrijk zijn in het leven.